You are hereOrganization

Organization


PDF versionPrinter-friendly version

Organization Structure

Organization Structure

Board of Directors

Directors Occupation
Chioe, Wai Shing Global Accounts Manager
Chiu, Pit Hong Alan Entrepreneur
Chan, Chun Hin Musician
Heng, Keith Kai Neng Auditor
Kwan, Sui Cheong Channel Management
Lau, Ka Lung Entrepreneur
Li, Chun Luen Architect
Luk, Yin Wang Economist
Wu, Hiu Fung Banker
Yip, Ching Architect

Company secretary: Hui, Yat Sin Cindy

Auditor: Lacubus CPA

Memorandum of Association

Download the Memorandum of Hao Xue Action Limited (PDF, 170KB)